Motorisch leren

Het model in de praktijk

Zelforganiserend vermogen Het menselijk bewegen is een complex evoluerend systeem dat wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals persoonlijke eigenschappen, taken en omgeving. Deze benadering, de ecologisch-dynamische benadering, stelt dat om nieuwe motorische vaardigheden te ontwikkelen, de juiste omgevings– en taakomstandigheden aanwezig moeten zijn. Dit betekent dat verschillende materialen en ondergronden gebruikt kunnen worden om de …

Het model in de praktijk Lees verder »

Lukken en mislukken

Een actief spel met veel uitdaging. Toch, wanneer van een afstand wordt gekeken, valt te constateren dat Marie en Micha nauwelijks meespelen. Marjolein is jager. Ze weet prima hoe het spel gaat, want ze heeft het al vaak gespeeld, maar het lukt haar niet anderen raak te gooien. Sommigen zijn haar al aan het uitdagen. …

Lukken en mislukken Lees verder »

Het leren kennen van handelingsmogelijkheden

Waarnemingen en handelingen zijn binnen de ecologische benadering onlosmakelijk met elkaarverbonden. Dit wordt de ‘perceptie-actiecyclus’ genoemd. Perceptuele informatie begeleidt enstuurt handelingen; handelingen genereren perceptuele informatie. Het begrip ‘affordance’ geeftde directe relatie tussen waarnemen en handelen weer. Een affordance is de waarneming vande functie van een voorwerp: een stoel is om op te zitten, een touw …

Het leren kennen van handelingsmogelijkheden Lees verder »

Ben je bekend met de Kennisronde?

Dit is een loket voor de beantwoording van jeugd- en onderwijsvragen met kennis uit onderzoek, en is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De Kennisronde is steeds op zoek naar antwoorden op onderwijsvragen die in de praktijk leven. Wat zijn effectieve activiteiten voor……. Een van de vele en diverse vragen die de laatste jaren …

Ben je bekend met de Kennisronde? Lees verder »

Risicovol spelen

Buiten spelen wordt door ouders en leerkrachten vaak als risicovol gezien. Kinderen zijn impulsief en zijn de wereld om zich heen volop aan het ontdekken. Ze kunnen rare fratsen uithalen en van speeltoestellen vallen of blijven haken aan een paaltje. Vrij spel is nu eenmaal risicovoller dan achter je bureau zitten, maar als we goed naar de …

Risicovol spelen Lees verder »

Spelen met gedrag draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches