Alles over onderwijs in bewegen en het beïnvloeden van beweeggedrag op één plaats.

Dit platform besteedt specifiek aandacht aan de verdere professionalisering van beweegprofessionals die werkzaam zijn met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Het platform Onderwijs in Bewegen richt zich primair op de volgende thema’s: 

Beter Spelen en Bewegen met Kleuters

Werken met kleuters is een vak apart en bewegingsonderwijs is een apart vak. Deze twee gecombineerd verdienen een eigen boek.

Dit hebben ze dan ook gekregen. We schreven een boek over het bewegingsonderwijs met kleuters en ontwikkelen verschillende cursussen en trainingen.

Onderwijs in Bewegen op de Basisschool

Het mooie van in beweging zijn is dat het zorgt voor het ontmoeten en ontdekken van nieuwe situaties en het opdoen van ervaringen.

De basisschoolleeftijd is precies die periode waarin het verwerven van motorische basis-vaardigheden centraal staat. We schreven er een boek over en ontwikkelen verschillende thema's.

Effectief coachen en begeleiden

Effectief coachen is een algemene noemer voor sporters en trainers om te leren hoe je effectiever kan trainen en coachen.

We schreven er een boek over en ontwikkelen cursussen en trainingen op basis van de onderliggende thema's en principes.

Ontwikkelen van onderwijsprogramma's

Het accent binnen deze programma's ligt op het 'onderwijs in bewegen' in de brede zin van het woord en of het beïnvloeden van beweeggedrag.

Het bewegen en het beïnvloeden ervan kan zowel als doel en ook als middel effectief en gericht worden ingezet.

IN DE SPOTLIGHT