THEMA - Beter spelen en bewegen met kleuters

Werken met kleuters is een vak apart en bewegingsonderwijs is een apart vak. We schreven er een boek over. Een bundeling van wetenswaardigheden over kleuters, over het hoe en waarom van bewegingsonderwijs en vooral over het vakkundig begeleiden van ‘kleuters in beweging’.

We werken samen met o.a.

thermometer-criteria-goede-les

Criteria voor een goede bewegingsles met kleuters?

Vraag je het je ook wel eens af? Wanneer is een bewegingsles nu een ‘goede’ les. Zijn er criteria waaraan een bewegingsles met kleuters moet voldoen? 

Ik wil mijn kleuters het beste bieden. Wat hebben ze nodig op het gebied van bewegen en wat kan en mag ik van ze vragen? Zijn er eisen waaraan ze ‘moeten’ voldoen?

We ontwikkelden er een pakket voor met:

Het spelend leren en de intrinsieke motivatie tot leren en ontwikkelen is een van de meest opvallende kenmerken van een kleuter. Zijn er naast deze beweegdrang ook andere uitgangspunten en regels die richtinggevend en sturend zijn bij het maken van keuzes binnen bewegingslessen met kleuters? 

Zijn er criteria op te stellen waaraan een goede les bewegingsonderwijs ‘dient’ te voldoen?

"Drempelverlagend en vanwege zijn robuustheid
gemaakt om te gebruiken."

Direct toepasbare kennis

Wil je met meer enthousiasme en motivatie bewegingslessen geven?

Alles bij elkaar

Wil je weten dat je kennis over bewegingsonderwijs met kleuters up-to-date is?

Tips en eye-openers

Wil je met meer vertrouwen in eigen kunnen in de zaal staan?

Hoe wij jou kunnen helpen?

Door bijvoorbeeld antwoord te geven op de vraag naar de criteria voor een goede bewegingsles? 

De criteria voor een goede gymles zeggen iets over wat kleuters nodig hebben om optimaal te kunnen ontdekken, zich te ontwikkelen en vaardigheden eigen te maken. 

 

"Prettig in gebruik, praktisch, inspirerend en uitdagend
met concrete handvaten."

Direct toepasbare kennis

Wil je met meer enthousiasme en motivatie bewegingslessen geven?

Alles bij elkaar

Wil je weten dat je kennis over bewegingsonderwijs met kleuters up-to-date is?

Tips en eye-openers

Wil je met meer vertrouwen in eigen kunnen in de zaal staan?

Voor wie?

Het praktische boekpakket is ontwikkeld voor huidige en toekomende professionals die nu of in de nabije toekomst het jonge kind meer willen bieden op het gebied van bewegen en bewegingsactiviteiten.

Meer inzicht

Over het onderwijs in bewegen aan kleuters in beweging.

Recente inzichten in motorisch leren..

Oorzaak

Waarom het bewegen voor jonge kinderen zo belangrijk is.

Het belang van veiligheid in het speellokaal..

Oplossing

Differentiëren zowel in arrangement als in uitvoering.

De opbouw en volgorde binnen activiteiten.

Genieten van de kinderen én jezelf!

Het speellokaal kan een heerlijke plek zijn om ‘jouw’ leerlingen te zien spelen, bewegen en experimenteren in beweegsituaties.

Wat is het je aan tijd en energie waard om onbevangen en genietend met de kinderen mee te spelen en ze op een waardevolle manier te begeleiden in hun bewegingsontwikkeling?

Tikken met een 'tikstok, hoe handig is dit?
Een voorbeeld

Online omgeving

Wat kun je er allemaal vinden?

De online omgeving is gebruiksvriendelijk en laagdrempelig ingericht zodat je gemakkelijk kunt beschikken over informatie en documenten die verbonden zijn met het boek. 

Discussiemogelijkheden

Elke module biedt een mogelijkheid om in gesprek te gaan met andere gebruikers van de online omgeving. Het geeft de ruimte om vragen, ideeën, opvallende zaken te delen of de discussie aan te gaan over belangrijke onderwerpen of begrippen met andere beweegprofessionals.

Heldere opbouw geïllustreerd met sprekende en relevante praktijkvoorbeelden. Prachtige illustraties zijn opgenomen waardoor de bedoeling van de schrijvers naast woorden ook in beelden duidelijk wordt.

Thema-spelen-met-gedrag-Chris-Hazelebach
Chris Hazelebach, opleidingsdocent

Doelgroep

Het boek en het online platform zijn speciaal ontwikkeld voor beginnende en ervaren groeps- en vakleerkrachten, vakspecialisten bewegingsonderwijs, motorisch remedial teachers, kinderfysiotherapeuten, bewegingsagogen, motorisch therapeuten en studenten van beweegopleidingen.  

Welke programma's zijn er?

online

Diverse programma's met praktische handvatten om direct te gebruiken in de eigen praktijk.

Fysiek

Verschillende programma's van 1 tot 3 dagen. Samen praktisch aan de slag in het speellokaal.

HYBRIDE

Verschillende mogelijkheden om fysieke bijeenkomsten te combineren met online leren.

Het geeft het bewegingsonderwijs met kleuters de aandacht die het verdient.

Thema-spelen-met-gedrag-Berend Poots
Berend Poots, opleidingsdocent bewegingsonderwijs
0 +
handreikingen gedaan
0 +
jaar ervaring
0 +
Programma's

Meest recente artikelen

 • Alle
 • Bewegingsonderwijs met kleuters
 • Effectief coachen
 • Fijn motorische ontwikkeling
 • Leerdoelen
 • Motorisch leren
 • Overig
 • Spelen
Alle
 • Alle
 • Bewegingsonderwijs met kleuters
 • Effectief coachen
 • Fijn motorische ontwikkeling
 • Leerdoelen
 • Motorisch leren
 • Overig
 • Spelen
F16
De wondere wereld van kinderen in beweging

De dans der ontwikkelingsdomeinen De invloed van sport en bewegen op kinderen hangt af van diverse factoren, zoals frequentie, duur, intensiteit en het soort activiteit. De kwaliteit van instructie speelt hierbij ook een grote rol. Hoewel het lastig is om bewegen te ontleden in verschillende …

Lees verder
Embodied cognition
Een eeuwenoud principe in een modern jasje

‘Anima Sana In Corpore Sano’, een bekend citaat van de Romeinse dichter Juvenalis, betekent ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Dit eeuwenoude principe heeft zijn weg gevonden naar de moderne tijd en vormt de basis van het acroniem ASICS, de naam van een bekende …

Lees verder
Kleuters - BS
Lummelen in groep 3: een uitdaging voor juf Marion

In groep 3 van juf Marion zijn de kinderen klaar voor een uitdaging. Monica, Astrid, Jos, Mohammed en Nicole zijn al bekend met de structuur en duidelijkheid die de juf biedt, maar vandaag wil Marion zichzelf écht uitdagen. Ze heeft een groepje samengesteld om een …

Lees verder
camera-2863624_1280
Het model in de praktijk

Zelforganiserend vermogen Het menselijk bewegen is een complex evoluerend systeem dat wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals persoonlijke eigenschappen, taken en omgeving. Deze benadering, de ecologisch-dynamische benadering, stelt dat om nieuwe motorische vaardigheden te ontwikkelen, de juiste omgevings– en taakomstandigheden aanwezig moeten zijn. Dit betekent …

Lees verder
chess-7071892_1280
Over een koning, een kleine man en Cohen

Af en toe maak ik een afspraak met een coach voor een aantal gesprekken. Ik vind het prettig om te sparren, mezelf te spiegelen en op een frisse manier met afstand naar mijn aanpak en benadering te kijken. Vaak gaat het dan over wat ik …

Lees verder
Onderwijs in bewegen - THEMA - spelen met gedrag
Over het integreren van beweging en fysieke activiteit in het onderwijs

Het integreren van beweging en fysieke activiteit in het onderwijs, ook bekend als ‘onderwijs in bewegen’, is van cruciaal belang voor de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hieronder worden enkele redenen beschreven waarom het zo belangrijk is. Positieve invloed op …

Lees verder
Lukken en mislukken2
Lukken en mislukken

Een actief spel met veel uitdaging. Toch, wanneer van een afstand wordt gekeken, valt te constateren dat Marie en Micha nauwelijks meespelen. Marjolein is jager. Ze weet prima hoe het spel gaat, want ze heeft het al vaak gespeeld, maar het lukt haar niet anderen …

Lees verder
THEMA-spelen-met-gedrag-team-building
Mogen kinderen nog spelen binnen het bewegingsonderwijs?

Een kind dat de wereld gaat ontdekken, doet dat spelend. In dit blog vraagt Jaap Verhagen zich af of kinderen nog wel (voldoende) mogen spelen in de lessen bewegingsonderwijs. Inleiding Voordat een kind kennis maakt met instanties zoals kinderopvang en scholen beweegt het zich door …

Lees verder
Je mening delen
Deel je mening

De inzet van meetinstrumenten voor motorische vaardigheden De afgelopen jaren zien we een flinke toename van het gebruik van meetinstrumenten voor motorische vaardigheden. Deze groei lijkt mede tot stand gekomen door de stimulerende invloed van het Nationaal Sportakkoord. De stelling luidt: ‘Het gebruik van motorische …

Lees verder

Heb je nog vragen?

Laat hieronder je vraag achter en wij komen er zo snel mogelijk op terug!

Spelen met gedrag draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches