Themamiddag Fijne motoriek

Themamiddag over de fijne motoriek voor groep 1, 2 en 3.

Een bijzonder samenwerkingsverband tussen specialisten uit de kinderfysiotherapie en de deskundigen van THEMA – spelen met gedrag maken het mogelijk de kennis over fijne motoriek en het jonge kind te verbinden met de uitdagingen van leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders die werken met het jonge kind.

Met meer vertrouwen in eigen fijnmotorische kennis en kunde aan de slag!

ZOU HET werken met je groep NIET nog MOOIER ZIJN wanneer:

  • Je weet dat je kennis over de motorische ontwikkeling up-to-date is?
  • Je zelf effectieve fijnmotorische oefeningen kunt ontwerpen die passend zijn bij de leerbehoefte van het kind?
  • Je een breder repertoire van spel en oefenideeën gericht op diverse fijn motorische ontwikkelingsgebieden tot je beschikking hebt?  
  • Je meer vertrouwen hebt in je kennis en kunde over de fijne motoriek.

Bied de begeleiding die je leerling nodig heeft

Hoe mooi is het wanneer je jouw leerling(en) kunt bieden wat ze op het gebied van de fijnmotorische ontwikkeling nodig hebben, wetende dat je kennis en kunde up-to-date zijn en te ervaren dat je weet op welke manier je je leerlingen kunt helpen en ondersteunen bij hun fijnmotorische leerbehoefte?

Deze themamiddag van de fijne motoriek brengt je een stap dichterbij het bieden van deze vorm van effectieve fijnmotorische begeleiding afgestemd op de leervragen van je leerlingen.

"Het is prettig te weten hoe je effectieve oefeningen kunt ontwerpen die passen bij en afgestemd zijn op de leervraag van je leerlingen." 

30 november 2022

13.30 - 16.30 uur

75 euro

Zet nu de eerste stap

Het is prettig te weten dat je jouw leerlingen kunt bieden wat ze nodig hebben en verdienen. 

Tijdens deze middag van de fijne motoriek ontdek je:

MIRIAM is kinderfysiotherapeut, cursusleider en docent FOK (SBOK) en daarnaast studeerde ze klinische epidemiologie (MSc). Miriam is als docent verbonden aan de opleiding kinderfysiotherapie bij Avans+ met een fascinatie en passie voor ‘de fijne motoriek’.

"Het overdragen van bewezen kennis waardoor kinderen beter geholpen worden maakt me blij."

Miriam vanderlinden

Theo de Groot

THEO studeerde aan de academie voor lichamelijk opvoeding in Arnhem en daarnaast psychologie en bewegingswetenschappen. Naast bewegingsonderwijs aan het jonge kind verzorgt hij diverse deskundigheidsbevorderingstrajecten op het grensvlak tussen bewegen en psychologie. 

Vanuit THEMA, spelen met gedrag is hij als externe vakspecialist en bewegingsdeskundige aan verschillende (post-)initiële- en masteropleidingen. Theo is onder andere medeauteur van het boek Beter spelen en bewegen met kleuters.

"De docent is eeuwig student." 

Het is van belang dat beschikbare kennis en kunde die bewezen effectief is breed verspreid wordt. Wij dragen hieraan graag een steentje bij. We zijn ervan overtuigd dat hiermee het onderwijs in het fijnmotorische bewegen een stapje verder wordt geholpen.

Je krijgt:

"Heerlijk praktisch en direct toepasbaar."

Live training: themamiddag over de fijne motoriek

Het is een praktische en actieve middag met diverse werkvormen en verschillende praktijksituaties.

Je gaat geïnformeerd en geïnspireerd naar huis met een breder repertoire van spel- en oefenideeën en meer vertrouwen in je eigen kennis en handelen op het gebied van de fijnmotorische ontwikkeling.

Deze middag van de motoriek is speciaal ontwikkeld voor groepsleerkrachten, intern begeleiders, specialisten motoriek, vakleerkrachten, en (motorisch) remedial teachers die werken met het jonge kind.

Datum: 30 november 2022
Tijd: 13.30 uur – 16.30 uur
Aantal deelnemers: maximaal 20 deelnemers
Investering: 75 euro
Locatie: regio Kerkrade 

(Exacte locatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.)

vraag...

Miriam en Theo

geven aan de hand van voorbeelden, effectieve werkvormen, stappenplannen, kijkwijzers en illustratief beeldmateriaal praktische handvatten voor: 

30 november 2022

THEMAMIDDAG

13.30 - 16.30 uur

Ook vragen over...

Het belang van een goede fijnmotorische ontwikkeling; 

De zin of onzin van een goede penvatting;

Hoe een goede penvoering aan te leren is…

 

……krijgen met concrete en praktische uitwerkingen de aandacht die ze verdienen.

Vind je het ingewikkeld om een uitdagende fijnmotorische leersituatie te creëren?

Of lastig om doelgerichte en effectieve fijnmotorische oefeningen te ontwerpen?

 

……dan geeft deze praktische cursus de handvatten die je direct en gericht in je eigen lesgeefpraktijk kunt toepassen.

THEMAMiddag over de fijne motoriek

In één praktische en actieve middag weer helemaal bij.

Geïnformeerd en geïnspireerd naar huis
Met een breder repertoire van spel- en oefenideeën
meer vertrouwen in je eigen kennis en handelen
en volledig up-to-date op het gebied van de fijnmotorische ontwikkeling.

speciaal ontwikkelde informatiemiddag

Voor groepsleerkrachten, intern begeleiders, specialisten motoriek, vakleerkrachten, en (motorisch) remedial teachers die werken met het jonge kind.

Datum: 30 november 2022
Tijd: 13.30 uur – 16.30 uur
Aantal deelnemers: maximaal 20 deelnemers 
Investering: 75 euro

Locatie: regio Kerkrade

 (Exacte locatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.) 

Vraag...

Wat vind je van voorbereidende schrijfoefeningen?

Zijn er zinvolle en betekenisvolle schrijfoefeningen voor jonge kinderen?

Wil je motorische leerprincipes beter begrijpen en verklaren? 

Kies dan voor deze praktische en handelingsgerichte themamiddag en schrijf je in.