Onderwijs in bewegen op de basisschool

Tools en handvatten om betekenisvolle speel- en beweegomgevingen te ontwerpen en direct mee aan de slag te gaan.0 +
Collega's gingen je voor!

Het creëren van betekenisvolle leer- en beweegomgevingen

Lesgeven doe je niet aan de hand van checklist.

Er zijn geen recepten waardoor leerlingen aan het eind van het schooljaar de gewenste bewegingscompetenties laten zien. Wel zijn er ingrediënten om betekenisvolle bewegingslessen te ontwerpen, en die inhoudelijk en kwalitatief goed te begeleiden.

Volop in beweging

Het bewegingsonderwijs is momenteel volop ‘in beweging’. Naast verandering van de wettelijke kaders hebben ook recente wetenschappelijke inzichten een nieuw boek wenselijk gemaakt. 

Dit boek is met deze nieuwe inzichten geschreven en dient als basis voor een ieder die geïnteresseerd is in het verzorgen van onderwijs aan bewegende kinderen.

Het boek biedt handvatten voor het ontwerpen en realiseren van een betekenisvolle speel- en beweegomgevingen met uitdagende bewegings- en belevingsmogelijkheden voor ieder kind.

"Voor iedereen die onderwijs geeft in sport en bewegen aan kinderen! Ik durf zelfs te stellen, ook voor trainers die lesgeven aan jongeren en zelfs volwassen! Alle actuele theorieën op het gebied van motorisch leren, didactiek, methodiek, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie worden behandeld!" "En de lay-out is prachtig en is op zichzelf een voorbeeld van activerende didactiek. Ik word niet betaald voor deze recensie maar jongens, wat moet hier een werk en aandacht in hebben gezeten!"
Vanuit diverse perspectieven een uitstekend gevisualiseerd boek gecreëerd. Leesbaar, actueel, innovatief, illustrerend en vanuit krachtige visies geschreven en voor vele disciplines te gebruiken. Zeer gewaardeerd heb ik het inbrengen van wetenschappelijke achtergrond rondom motorisch leren, leer-kracht van het kind spreken het meest aan voor leerkrachten en kinderfysiotherapeuten.

Over ons

THEMA – spelen met gedrag brengt mensen met verschillende opleidingen en achtergronden bij elkaar. Wij gaan samenwerkingsverbanden aan afhankelijk van de specifieke vraag. We zijn een netwerk van beweeg- en opleidingsprofessionals op het gebied van bewegen, onderwijs en psychologie. Waar deze disciplines bij elkaar komen, daar ligt onze interesse en kracht.

De belangrijkste drijfveer voor dit samenwerkingsverband is de eigen praktische ervaring in het begeleiden van ‘mensen in beweging’ en de aanhoudende nieuwsgierigheid naar ontwikkelingsmogelijkheden en het gedrag van individuen binnen groepsprocessen.

THEMA – spelen met gedrag is expert in het beïnvloeden van bewegingsgedrag door kennis en expertise op het gebied van onderwijs in bewegen. 

THEMA-spelen-met-gedrag-voorplaat

Suggesties en handreikingen

Het boek gaat in op verantwoord organiseren en didactisch handelen. Het bevat aanwijzingen, richtlijnen en suggesties voor praktisch handelen, waarmee leerprocessen worden geoptimaliseerd en gewenste bewegingsgedragingen worden bereikt. 

Kortom: het boek bundelt bestaande kennis van en nieuwe wetenschappelijke inzichten in het bewegingsonderwijs. Het helpt je op weg om deskundiger en bekwaam te worden in het ontwerpen en aanbieden van betekenisvolle en gedifferentieerde gymlessen.

Een praktisch handboek met tools en handvatten om kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs te verzorgen.

0 +
Collega's gingen je voor!
'Lekker compleet en mooi uitgegeven. Goed ingedeeld en voor alle niveaus is er wat in te halen. Knap werk!' 
"Het is met gevoel voor het plezier van het kind geschreven! Het boek vormt een krachtige vertaling van tal van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Aan de hand van lesvoorbeelden krijgt de (aankomende) leerkracht een goed inzicht in het hoe en wat van de praktijk. Zo klinkt een 'grow' mindset prachtig, maar dit boek geeft ook handvatten voor de praktijk."
Onderwijs in bewegen op de basisschool is met recht hét handboek voor het bewegingsonderwijs op de basisschool! Een lijvig boek, waarin zowel de meer theoretisch alsook de praktisch ingestelde lezers volledig aan hun trekken komen.
"De negen criteria voor een goede les zijn een waardevolle aanvulling om naar bewegingslessen te kijken. Wat ik (ook) waardevol vind zijn de praktische tips en verhaaltjes die het theoretische 'leefbaar' maken. Geschreven door een vakman."

Onderwijs in bewegen op de basisschool

Tools en handvatten om betekenisvolle speel- en beweegomgevingen te ontwerpen en direct mee aan de slag te gaan.

Lezers schrijven....

Meer reacties en ervaringen

0 +
Collega's gingen je voor!

Student aan een beweegopleiding?

Een aantal hogescholen, opleidingen en organisaties heeft gekozen het boek  ‘Onderwijs in bewegen op de basisschool’ op hun literatuurlijst te zetten. 

Staat je opleiding erbij dan kun je het boek met een aantal bonussen en extra’s bestellen. 

Mocht jouw opleiding er nog niet bij staan, dan horen we het graag en zullen we hem toevoegen. 

Een aantal extra's en bonussen

Bij het boek 'Onderwijs in bewegen op de basisschool' schreven we een bonushoofdstuk.

Schrijf je in! Ontvang het gratis e-book!