Beter spelen en bewegen met kleuters

Tools en handvatten om betekenisvolle speel- en beweegomgevingen te ontwerpen en direct mee aan de slag te gaan.

Inmiddels de derde druk

0 +
collega's gingen je voor!

Het creëren van betekenisvolle speel- en beweegomgevingen

Vakkundig begeleiden

Werken met kleuters is een vak apart en bewegingsonderwijs is een apart vak. Die twee gecombineerd verdienen een eigen boek.

Een bundeling van veel bestaande theorie over kleuters, over het hoe en waarom van bewegingsonderwijs maar vooral over het vakkundig begeleiden van ‘kleuters in beweging’

Wat een geweldig boek is het geworden!
"Plezierig kindgericht boek met gevoel voor de (praktische) behoeften van de lesgever."
Volop in beweging

Beter Spelen en Bewegen met Kleuters, van kennisbasis tot basiskennis is een boekpakket vol praktische tips en theoretische kennis om een goede en verantwoorde bewegingsles te geven.

Het boek en de online omgeving bevatten naast achtergrondinformatie allerlei praktijkvoorbeelden, kijkwijzers en tips.

Het boek biedt handvatten voor het ontwerpen en realiseren van een betekenisvolle speel- en beweegomgevingen met uitdagende bewegings- en belevingsmogelijkheden voor ieder kind

Het meest complete boek over kleuters in beweging dat ik de laatste jaren hebt gezien.
Een musthave voor elke school.
Over ons

THEMA – spelen met gedrag brengt mensen met verschillende opleidingen en achtergronden bij elkaar. Er is één fascinatie die ons bindt: spelen met de kracht van bewegen.

Naast de vaste medewerkers, opleiders en trainers beschikt Thema over een netwerk van inhoudsspecialisten op het gebied van gedrag en bewegen. Dit boek is het resultaat van een samenwerking tussen opleidingsdocenten van verschillende hogescholen.

Het praktische boekpakket is specifiek geschreven voor huidige en toekomende professionals die nu of in de nabije toekomst het jonge kind meer willen bieden op het gebied van bewegen en bewegingsactiviteiten: beginnende en ervaren groeps- en vakleerkrachten, vakspecialisten bewegingsonderwijs, motorisch remedial teachers, kinderfysiotherapeuten, bewegingsagogen, motorisch therapeuten en studenten aan een beweegopleiding. 

Wat anderen over zeggen.....

Kennisbasis

Het lezen en toepassen van de informatie uit het boek helpt je bij het voorbereiden, verzorgen en evalueren van de lessen bewegingsonderwijs specifiek met kleuters. Het boek en de bijbehorende extra’s (boek-pakket) bieden je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in basiskennis over kleuters, jouw mogelijkheden als leerkracht in het speellokaal en de visie op bewegingsonderwijs binnen de schoolorganisatie.

Ieder hoofdstuk en de bijbehorende online module wordt geïllustreerd met foto’s, overzichtelijke tabellen, figuren en bewegende beelden. Door de vele praktijkvoorbeelden gaan de lessen bewegingsonderwijs met kleuters echt leven.

Suggesties en handreikingen

Het boek bundelt bestaande kennis van en nieuwe wetenschappelijke inzichten in het bewegingsonderwijs. Het helpt je op weg om deskundiger en bekwaam te worden in het ontwerpen en aanbieden van betekenisvolle en gedifferentieerde bewegingslessen met kleuters.

Aan het boek is een digitaal kleuterplatform gekoppeld, dat zich richt op de uitwisseling van kennis en ervaringen en een online cursus. Een combinatie van boek en digitale leeromgeving met daarin bijvoorbeeld: mindmaps, filmbeelden van praktijksituaties, lesvoorbereidingen, kijkwijzers, verdiepingsvragen en een accrediterende toets.

Kortom: een praktisch handboek met tools en handvatten om kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs te verzorgen.

Ik heb zin om het van voor tot achter te lezen! Wat hebben jullie hier veel in gestopt!! Het is veel meer dan alleen een 'bewegings-boek'. Wat een prachtig en smakelijk uitnodigend en interessant boek.
Prachtige onderbouwing, schitterende foto's zeer praktijkgericht: een absolute aanwinst voor de kwaliteit van het bewegingsonderwijs met kleuters.

Beter spelen en bewegen met kleuters

Tools en handvatten om betekenisvolle speel- en beweegomgevingen te ontwerpen en direct mee aan de slag te gaan.

0 +
collega's gingen je voor!

Meer info?

Nog niet helemaal zeker, maar hebben we wel je interesse gewekt? Vul dan hier je gegevens in en ontvang meer informatie in de mail.

Student aan een beweegopleiding?

Een aantal hogescholen, opleidingen en organisaties heeft gekozen het boek Beter Spelen en Bewegen met Kleuters (Bewegingsonderwijs met Kleuters) op hun literatuurlijst te zetten. 

Staat je opleiding erbij dan kun je het boek hier met een aantal bonussen en extra’s bestellen.

Mocht je opleiding er nog niet bij staan, maar staat ons boek wel op de literatuurlijst? Laat het ons weten en wij voegen hem graag toe. 

Een aantal extra's en bonussen