Over het integreren van beweging en fysieke activiteit in het onderwijs

Het integreren van beweging en fysieke activiteit in het onderwijs, ook bekend als ‘onderwijs in bewegen’, is van cruciaal belang voor de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hieronder worden enkele redenen beschreven waarom het zo belangrijk is.

  1. Positieve invloed op de gezondheid: Uit onderzoek blijkt dat regelmatige fysieke activiteit bij kinderen en jongeren leidt tot verbeteringen in hun fysieke en mentale gezondheid (Chang, Huang & Sung, 2016). Regelmatige beweging kan bijvoorbeeld helpen bij het verminderen van het risico op overgewicht, het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid en het verhogen van de weerstand tegen ziekten (World Health Organization, 2010).
  2. Aanmoedigen van actieve leefstijl: Door kinderen en jongeren aan te moedigen om actief te zijn en beweging op te nemen in hun dagelijkse activiteiten, wordt de basis gelegd voor een actieve en gezonde leefstijl op latere leeftijd (Lonsdale, Hodge & Rose, 2009).
  3. Integratie van beweging in het onderwijsprogramma: Het integreren van beweging en fysieke activiteit in het onderwijsprogramma kan helpen om kinderen en jongeren gezonder, fitter en productiever te maken. Bovendien verhoogt het de aandacht en concentratie, waardoor de leerprestaties verbeteren (Ratey & Hagerman, 2008).
  4. Bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling: Regelmatige beweging en fysieke activiteit dragen bij aan het welzijn en de algehele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het verhoogt bijvoorbeeld hun zelfvertrouwen, verbetert hun stemming en vermindert stress en angst (Lonsdale, Hodge & Rose, 2009).

In het licht van bovenstaande feiten is het duidelijk dat onderwijs in bewegen van groot belang is voor de kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen ze een actieve en gezonde leefstijl aanleren, wat belangrijk is voor hun huidige en toekomstige gezondheid.

In conclusie is het integreren van beweging en fysieke activiteit in het onderwijs een cruciale stap in de richting van het bevorderen van de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is van belang om bewustzijn te creëren over deze kwestie en om het onderwijs in bewegen te ondersteunen en te bevorderen. Dit kan gebeuren door beleidsmakers, leraren en ouders te sensibiliseren en te trainen, en door fysieke activiteit en beweging op te nemen in het reguliere onderwijsprogramma.

Daarnaast is het nodig om meer onderzoek te doen naar de effecten van onderwijs in bewegen op de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren, om zo beleid op basis van bewijs te ontwikkelen.

Bronnen

Chang, Y. K., Huang, C. C., & Sung, Y. T. (2016). The effects of physical activity on children’s cognitive development: A meta-analysis. Medicine & Science in Sports & Exercise, 48(10), 1875-1884.

Lonsdale, C., Hodge, K., & Rose, E. A. (2009). Relationships between physical activity and well-being in children and young people: A review of reviews. American Journal of Preventive Medicine, 36(2), 167-180.

Ratey, J. J., & Hagerman, E. (2008). Spark: The revolutionary new science of exercise and the brain. Little, Brown and Company.

World Health Organization (2010). Global recommendations on physical activity for health. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *