Juf Anne denkt door

Dit is een korte serie blogs over het constraints led approach (CLA) ook wel bekend als het OPA-model. Dit is artikel twee.

Het basisidee van de theorie over persoonsfactoren, taakfactoren en de omgeving is eenvoudig. Drie factoren spelen een rol bij het beïnvloeden van het bewegingsgedrag: de taak, het individu en de omgeving. Door in een van de factoren een verandering aan te brengen ontstaat ander bewegingsgedrag.

Anne heeft dus drie knoppen om aan te draaien; dat zal ze onthouden. Ze bedenkt: door het aanpassen van een taak, bijvoorbeeld door de spelregels aan te passen, ontstaat een ander spelletje en dus ander beweeggedrag. Laat ik dit maar eens uitproberen bij mijn heerlijke pingelaars.

VOORBEELD - HET SPEL EN DE SPEELREGELS

De vorige les zag Anne dat sommige kinderen wel héél veel zelf met de bal doen. Ze spelen weinig over en lijken wel verliefd op de bal. Ze wil deze les eens kijken of ze dat gepingel kan beperken door een speelregel aan te passen.
Ze heeft nu de groepen op beweegniveau, wat betreft voetbal, ingedeeld. De nieuwe speelregel, die een flink beroep doet op voetbalvaardigheid, voert ze alleen in voor de bewegingsvaardige voetballers: weer drie tegen drie, maar nu mag je de bal steeds maar één of twee keer aanraken. Ze verwacht dat de kinderen dan minder dribbelen met de bal en vaker overspelen.

Anne realiseert zich dat het voetballen op deze manier veel moeilijker wordt. Ze heeft ook overwogen – dat zit nog in haar achterhoofd – om met een overtal te gaan spelen als het te moeilijk wordt om de bal af te spelen. Het invoeren van een kameleonspeler om het spelletje vlot te laten verlopen is zeker een optie.

Ze bedenkt: als ik op deze manier met aanpassingen van het spel bezig ben, gebruik ik als vanzelf als-dan-regels.

AFBEELDING
EEN BEWEGING KAN ALLEEN SUCCESVOL WORDEN UITGEVOERD BINNEN DE ZOGENOEMDE ‘OPLOSSINGSRUIMTE’. EEN SUCCESVOLLE BEWEGING IS MOGELIJK ALS DE TAAK-, OMGEVINGS- EN PERSOONSFACTOREN VAN DE BEWEGER OVERLAPPEN

Lees hier het eerste deel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *